Puterea cuvintelor

„Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care vine direct de la Dumnezeu. La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era cuvântul. Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat puterea de a creea ca şi Dumnezeu. Noi avem puterea de a crea şi această putere este aşa de mare, încât tot ceea ce credem se poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne cream pe noi înşine şi devenim ceea ce credem că suntem.

Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul e cea mai puternică unealtă pe care o are omul. Cuvântul reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din interiorul nostru. Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis şi realitate, dar poate şi să distrugă tot ce există în jurul nostru. De aceea, folosirea greşită a cuvântului creează iadul pe pământ. Orice putere creatoare folosită rău, nepotrivit, poate deveni putere distructivă. Cuvântul nostru este magie pură, iar folosirea lui greşită poate deveni magie neagră. Cuvâtul vorbit sau scris este atât de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de oameni.

Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca magicienii, blestemându-se inconştient unii pe alţii. Noi îi blestemăm adeseori pe alţii prin părerile care le exprimăm. De exemplu, dacă ne întâlnim cu un prieten şi îi spunem: “ai o paloare pe faţă care se întâlneşte numai la oamenii bolnavi”, dacă el va asculta aceste cuvinte şi va fi de accord cu ele se va putea îmbolnăvi. Aceasta e puterea cuvântului. Oamenii care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezistenţi la blesteme si la undele mentale ale altora.

Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împrăştia emoţiile noastre otrăvite, pentru a ne exprima furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul e cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl are umanitatea, dar noi îl folosim şi împotriva noastră. Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai puternică este cuvântul nepotrivit care poate să distrugă fără să lase urme. Noi ne atacăm în permanenţă prin cuvinte şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru.

Această practică a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie şi a fost numită bârfă. Bârfa, desi pare atat de inofensiva, ne alterează şi scurtează viaţa, ne distruge fizic şi spiritual, fiindcă în permanenţă ne ruinează sufletul şi trupul. Bârfa e un act de magie neagră şi este foarte rea, deoarece este otravă pură. Cu toţii am învăţat cum să bârfim acceptând bârfa altora, socotind că aceasta este o modalitate normală de comunicare. Bârfa a devenit o forma curentă de comunicare în societatea umană. Bârfa şi gândurile urâte pe care le generează reprezintă un frecvent traumatism aplicat omului la care ne- am gândit.

De cele mai multe ori noi cream o otravă emoţională proprie prin folosirea unor cuvinte ca: sunt gras, îmbătrânesc, îmi cade părul, sunt prost, nu voi fi niciodată perfect, nu voi reusi…etc. Astfel, noi materializăm aceste cuvinte în realitatea noastră sau mai bine zis împotriva noastră. De aceea, important este să înţelegem ce este cuvântul şi ce putere are el. Întreaga lume poate să bârfească în legătură cu noi, însă dacă noi nu punem la suflet, nu dam crezare, vom deveni imuni la bârfe. Dacă cineva ne trimite în mod intenţionat o emoţie otrăvită, dar noi nu o luăm la modul personal, ea nu ne va afecta.

Când omul nu acceptă emoţia otrăvită aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţiile ce se propagă în cercuri din ce în ce mai mari, până ce îmbrăţişează întregul univers, după care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca atunci când le-am emis. Gândul e o energie pură, care nu moare niciodată. Să ne ferim mintea de gândurile rele despre ceilalţi şi să ne asumăm întreaga responsabilitate asupra sentimentelor, gândurilor şi cuvintelor noastre.

În cuvinte se află puterea şi energia create de gândire. În ziua în care omul va înţelege că are puterea de a-şi schimba viaţa prin cuvintele create de gândire, atinge maturitatea. Gândurile şi cuvintele sunt nişte transmisii energetice care în funcţie de încărcătura lor, adică de frecvenţa lor joasă sau înaltă, ne pot face rău sau bine.

La fel se întâmplă şi în cazul cuvintelor scrise. De aceea, este bine ca la capul patului în care dormim să nu ţinem cărţi care relatează despre nefericiri, violenţe, crime etc. Aceste bombardamente informaţionale conţinute în cărţi sunt preluate în starea de veghe sau de somn, afectând într-o măsură foarte mare organismul uman. După o vreme ne simţim rău, obosiţi, avem coşmaruri, stări deprimante, comportamente bizare şi violente.

Cuvintele pot vindeca

Iubirea e cuvântul care se apropie foarte mult de cuvântul Dumnezeu ca influenţă vibratorie şi se cunoasc mii de vindecări, care au fost realizate prin folosirea lui. Orice boală cunoscută cedează locul puterii sau puterii iubirii pe care o emitem. Noi putem influenţa în mod subtil pe cei aflaţi în preajma noastră, prin energia pozitivă sau negativă pe care o emitem. Gândurile şi sentimentele negative sunt asemenea unor arme puternice care pot cauza pagube considerabile. Dacă urâm pe cineva din adâncul inimii şi trimetem spre el gânduri negative putem contribui la distrugerea lui.

În vindecarea de la distanţă grupurile de tămăduitori se roagă pentru cei aflaţi departe de ei. Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav şi prin acestea se produce vindecarea. Orice cuvânt are o frecvenţă vibratorie. De aceea, e benefic ca omul să utilizeze numai cuvinte de înaltă vibraţie. Fiecare cuvânt atrage o energie asupra celui care îl exprimă şi energia e în raport cu vibraţia cuvântului. Să evităm permanenta emiterea de gânduri de vibraţie joasă ca: gânduri de ură, invidie şi de răzbunare. Cuvintele sunt cărţile noastre de vizită în plan subtil. Cu cât cuvintele sunt mai alese şi mai înalt vibraţionale, cu atât cel care le utilizează e un spirit evoluat, o fiinţă de înaltă vibraţie spirituală.

Cuvintele de vibratie joasa

Cu cât vibraţia cuvintelor e mai joasă cu atât fiinţa care se manifestă astfel dovedeşte că e un spirit involuat, un om de vibraţie joasă. O vibraţie joasă înseamnă o funcţionare la nivel coborît a celui care o are. Vibraţia joasă se recunoaşte după starea pe care ţi-o dă: de tensiune, de teamă, de boală, de nemulţumire, de nefericire. Omul devine astfel o victimă sigură a energiilor de vibraţie joasă pe care le emite.

Majoritatea oamenilor nu fac decât să critice şi să blesteme pe cei care îi guvernează. Sub influenţa acestor gânduri negative şi rău făcătoare guvernanţii sunt împinşi să ia decizii greşite pentru ţară şi greşelile lor cad asupra întregului popor. Iată deci ce forţă distructivă se poate realiza atunci când oamenii gândesc negativ, în mod colectiv, la o anumită persoană. Să binecuvântăm pe marii iniţiaţi şi călugări care emit în permenenţă vibraţii mentale foarte pozitive prin care salvează omenirea de la autodistrugere. Toate cuvintele pe care le rostim sau gândim creează realitatea noastră, se materializează. Gândurile sunt ca nişte fiinţe vii, căci ele poartă în univers informaţia furnizată de noi înşine. Ele reprezintă cea mai vie şi subtilă forţă a omului.

Orice frază e formată din cuvinte, constituind o grupare informaţional-energetică, asemenea unui organism viu care traduce în fapt informaţia persoanei căreia i-a fost adresată fraza. Ea nu primeşte mesajul aşa cum îl concepem noi, ci sub forma unei energii pe care o decodifică în felul său propriu. Cuvântul rostit are o mare putere întrucât îi dăm energie din corpul nostru ca să-l facem să lucreze. De aceea, trebuie ca mai întâi să alegem cuvintele şi apoi să le dăm putere. Gândul poate fi forţa dinamizatoare din spatele cuvântului rostit şi astfel îi dăm putere. A te teme de cuvintele negative auzite la altii despre tine înseamnă a le spori energiile şi astfel influenţa lor negativă asupra ta va creşte.

Dacă cuvântul e rostit într-o doară sau fără forţa gândului, el nu ajunge să se împlinească, dar tot poate produce rau daca este negativ. Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezintă un atac energetic asupra lui, cu efect de bumerang, amplificat şi asupra noastră. Efectul gândurilor şi cuvintelor noastre bune sau rele revin la noi cu siguranţa cu care le-am emis in mod amplificat. Când eşti lovit cu vorba doare mai mult decât dacă eşti lovit cu mâna sau cu piciorul. Cuvintele sunt energii cu modulaţii aproape infinite, care produc efecte devastatoare în timp asupra corpului subtil al fiinţelor umane. Astfel, ne atacăm, ne facem rau şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Mulţi oameni au obiceiul de a rosti blesteme pentru orice fleac, ei îşi blesteamă părinţii, copii, vecinii, prietenii, de a apela la vrajitorie sau magie neagra…. Este un obicei foarte rău, fiindcă vorbele creează condiţii ca nenorocirile să apară. Un cuvânt este o rachetă ce parcurge spaţiul şi care în trecerea ei declansează forţe, agită entităţi şi provoacă efecte ireparabile. De aceea s-a spus: înainte de apusul soarelui împacă-te cu fratele tău. Acest lucru înseamnă că trebuie rapid să reparăm răul făcut celorlalţi.

Când ne gândim la cineva se creează un canal energetic între noi şi omul la care ne gândim. Energia cuvintelor răutăcioase – cu încărcătură negativă – aruncate asupra unei persoane, precum şi intensitatea cu care au fost rostite, au efecte devastatoare, în timp, asupra corpurilor subtile şi ale aurei acelui om şi lucrează aşa cum au fost adresate. De fapt, orice cuvânt sau gând bun sau rău poartă în el informaţii ce duc la energiile pe care le formează. Astfel: acolo unde se duce atenţia se duce şi energia. Important e ca energia şi informaţiile trimise să fie pozitive.

Posibile solutii

Pentru ca începând din acest moment să nu mai facem rău nici unei fiinţe din univers, nici măcar cu gândul, trebuie să avem în vedere următoarele:

Nu emiteţi niciodată pretenţii faţă de nimeni şi nimic, nu faceţi nici un reproş nimănui. Nu reproşaţi nimic nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Nu uitaţi că orice reproş al tau reprezintă un program de distrugere a aceluia spre care il adresaţi. Efectul va fi mai mare dacă persoana respectivă este într-o stare de vulnerabilitate energetică. La om şi sufletul se deschide prin spate. Tot ce vei rosti în urma omului, totul se va împlini. De aceea, dacă aţi rostit în urma cuiva un blestem, veţi continua în subconştient să rostiţi acest blestem oricărei persoane care v-a întors spatele, inclusiv propriilor vostri copii. De aceea, la toţi cei care pleacă de la noi sau cu care ne intalnim să le transmitem numai lumină, iubire şi armonie. Dacă nu facem acest lucru, prin subconştient vom transmite dezaprobare, supărare sau iritare.

Vorbirea de rău a unui om otrăveşte mintea celui care vorbeşte, după care produce perturbări în câmpul lui energetic şi intră în suferinţă. Când omul se gândeşte la cineva nu prea frumos, are loc conectarea de energii negative comune şi chiar fără a-i dori răul poţi să il produci.

Una din legile universului e aceea de a nu face rău unei persoane nici măcar cu gândul. Când cineva gândeşte că se poate întâmpla ceva rău lui insusi sau altcuiva, el atrage toate nenorocirile asupra destinatarului şi cu cât acestea sunt reprezentate în mod real, cu atât mai mare e răul pe care îl provoacă. Nu răspundeţi răului cu rău sau ocarei cu ocară, ci dimpotrivă binecuvântaţi. Când binecuvântăm dăm şi primim în acelaşi timp. Oferind pace şi iubire, acestea se întorc la noi însutit. Nu se răspunde la ură şi la răutate cu răutate, ci cu ganduri de iubire si lumina, chiar daca ne vine greu s-o facem. De aceea mii de oameni se autodistrug în mod inconştient, deoarece se hrănesc în permanenţă cu fructele putrede ale gândirii negative.

Prin ură, răutate şi furie nu vei rezolva niciodată nimic. Numai iubirea recompensează. Ura face mai multe ravagii semenilor noştri decât pe câmpul de luptă. Oamenii se ucid între ei mai degrabă cu vorba decât cu fapta. Antidotul urii este iubirea şi iertarea. Frica, îndoiala, orice gând negativ sunt nocive, toxice şi autodistructive.

Când te simţi vinovat în gânduri, vorbe sau fapte fata de cineva e important şă-ţi ceri iertare in fapt sau macar in gand respectivului. Fă-o pentru tine. Să nu te preocupe reacţia celuilalt.

Oricând aveţi gânduri “negre” despre o persoană, aduceţi-vă aminte să comutaţi butonul şi să vă rugaţi pentru sănătatea ei si sa-i trimiteti ganduri de lumina si iubire. Un om nervos, care are tensiunea ridicată, explodează în torente de cuvinte, în lamentări, într-o agresivitate necontrolată care îi va afecta pe cei apropiaţi sau mai indepartati care vor prelua inconştient energiile negative pe care acestale emană. Aşa se explică bolile copiilor care sunt extrem de sensibili la certurile părinţilor sau ale subalternilor si ale colegilor care au un sef/coleg coleric. De asemenea, toate obiectele din jur se impregnează cu energiile negative emise, devenind aducătoare de probleme pentru toti ce stau mediul respectiv, inclusiv pentru cel/cei care le-au provocat. Atunci când ne pierdem controlul, noi spunem şi facem lucruri pe care nu am fi dorit să le spunem şi sa le facem. De aceea e atât de important să devenim impecabili în gândire, în vorbire, adica sa gandim pozitiv si sa spunem numai cuvinte pozitive.

De regulă, noi eliberăm otrava noastră emoţională asupra persoanei despre care credem că este responsabilă de nedreptatea comisă asupra noastră. De fapt, noi suntem dispuşi să ne descăcăm otrava asupra oricărei alte personae, vinovate sau nu, numai să scăpăm de ea. De multe ori o trimitem asupra copiilor care sunt prea lipsiţi de apărare şi astfel se nasc relaţii abuzive verbale si faptice. Oamenii mai puternici fizic si psihologic abuzează de cei slabi, căci simt nevoia să scape de această otravă emoţională negativă, aruncand-o asupra acestora.

Dacă tu consideri ceva ca fiind rău acesta devine rău în mod automat. De aceea se spune: devii ceea ce gândeşti. Tot ce gândim se materializează în existenţa noastră. Omului i se întâmplă tot ce gândeşte. Dacă acceptă în gând şi în mental boala şi bătrâneţea, de acestea va avea parte mult mai repede decat ar fi firesc. Gândul rău îl înfăptuim: întâi în noi, pe plan mental, prin simplul fapt că îl acceptăm şi ne hrănim cu el şi apoi în afară spre victima spre care a fost direcţionat.

Sămânţa tuturor faptelor tale se găseşte în gândurile şi vorbele tale. Dacă gândeşti şi spui “nu pot să-l sufăr pe cutare”, de fapt îl ataci la nivel energetic subtil şi ceea ce sunt ganduri si vorbe repede ajung faptă. De aceea nu e bine să spunem lucruri agresive sau vorbe care rănesc pe alţii. Calomniind o persoană în faţa altora sau uneltind împotriva ei o ataci la nivel energetic subtil.

Toate bolile fizice sunt expresia unor gânduri eronate şi dispar odată cu corecţia de rigoare.

După cum crezi aşa va fi. Convingerile omului influenţează şi creează realitatea. Să crezi pe deplin în tot ce vrei să realizezi. Să simţi că deja ai primit sau vei primi curând. Aceasta atrage foarte repede spre tine rezultatul dorit.

Să nu emiţi niciodată opinii de genul: sunt gras, slab, urât îmbrăcat, sărac etc, căci trimiţi către tine sau catre alţii energii şi informaţii negative ce au ca rezultat ca ei vor gândi la fel despre ei însăşi ori despre altii şi ceea ce vor gândi nu va întârzia să se materializeze. Sub nici un motiv să nu spui cuiva: eşti leneş, eşti prost, eşti nemernic, nu eşti bun de nimic etc., fiindcă toate acestea creează sau amplifica în el cusurul ce i se reproşează. Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa părinţilor, rudelor, a dori răul oamenilor apropiaţi.

Sinceritatea este cheia. Să cauţi să exprimi mereu, prin cuvînt, numai ceea ce simţi şi crezi din tot sufletul că este adevărat. Să alegi să faci numai ceea ce este în deplin acord cu idealul tău. Să fii tu însuţi în tot ce gîndeşti, afirmi şi întreprinzi. Iar ca să ajungi la asta, trebuie să cauţi permanent să te cunoşti pe tine insati/însuţi, să-ţi clarifici idealul, să renunţi la ideile inutile şi dăunătoare, cu alte cuvinte să devii mereu mai înţelept. Este cea mai mare realizare a vieţii unui om, pe care o poate comunica apoi şi celor din jur, chiar fără cuvinte, numai prin ceea ce este.”

(material primit prin email)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Care este scopul meu în această viaţă?
Ce misiuni am de îndeplinit şi ce lecţii am de învăţat?
Cum îmi pot regăsi echilibrul interior şi cum pot avea relaţii (mai) armonioase cu cei din jur?
Care este cauza blocajelor şi fricilor care mă împiedică să am viaţa pe care o doresc?

Te invit alături de mine să păşim împreună cu curaj în aflarea acestor răspunsuri. Dacă te-ai decis să faci acest pas, scrie-mi pe adresa:
solarris.coaching@gmail.com
şi îţi voi oferi amănuntele referitoare la acest subiect.

http://www.facebook.com/drumuricatretine

Acest articol a fost publicat în Puterea cuvintelor și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

46 de răspunsuri la Puterea cuvintelor

 1. Eugen zice:

  …..

  • Solarris zice:

   Am trimis raspuns pe adresa mentionata in comentariu, dar se pare ca nu este valabila.
   In masura in care va asumati o identitate, voi si raspunde la intrebare dvs.
   Va multumesc pentru intelegere!

 2. Dana zice:

  Multumesc pentru incurajari. Nu, nu m-am indepartat de Dumnezeu si nici nu il consider responsabil pentru ceea ce mi se intampla. Din contra, ma rog foarte mult, citesc carti motivationale si totusi am obosit sufleteste.Cel mai greu este sa astepti rezolvarea vietii tale atunci cand tu de fapt ai epuizat toate resursele, ceea ce depindea de tine ai facut si totusi nu a fost suficient, situatia ramane constanta.La aceste clipe de deznadejde m-am referit eu… cum sa mai gandesti pozitv, ce cuvinte sa mai folosesti.
  Voi viziona si filmele.

  • Increderea in creatorul divid este musai sa ne insoteasca in tot ceea ce gandim si facem si astfel toate se vor rezolva de la sine ! Sa stii ca nu sunt vorbe in vant ci costatari pe propria-mi piele .Toata stima !

 3. Dana zice:

  Cum sa mai gandesc pozitiv? de atata amar de vreme ma chinui sa ma angajez. Dar nimic, in tara asta nu faci nimic fara pile. Sora mea a fost omorata, iar criminalul este in libertate, ca nu am avut galeti de bani pentru avocat. Prietenii m-au parasit de teama ca le cer bani, acum nu mai sunt buna pentru nimeni. Am 45 de ani, am studii superioare, sunt singura si disperata… si nu mai pot gandi pozitiv. Pur si simplu nu mai pot…

  • Mirona zice:

   Dana, prin ce treci tu am trecut si eu ; am 50 de ani si necazurile tot nu m-au parasit, macar ca au venit odata cu ziua nasterii mele, dar ce am inteles din toate pana acuma, iti spun si tie : omul nu poate face nimic fara Dumnezeu, iar cu Dumnezeu este capabil sa realizeze mai mult decat ne putem imagina. Dumnezeu nu gaseste placere in a ne lasa in stramtorare sau a ingadui suferintele in vietile noastre, dar El impreuna cu tot cerul Se bucura de fiecare data cand un om recunoaste si accepta ca fara Dumnezeu in lume, viata nu are nici un sens si nici o valoare. Daca a permis sa suferim este spre binele nostru pentru ca asa este scris, noi doar trebuie sa credem, sa intelegem si sa acceptam ca toate vin din mana Lui Dumnezeu, si bune, si rele. Am pierdut si eu o sora, si la fel a fost omorata iar criminalul s-a bucurat linistit de viata in ultimii 28 de ani, si nu a fost usor sa accept asta si multe altele, fara serviciu, copii crescuti fara tata, cand fara gaz, cand fara curent electric ….. Iti spun ca sa intelegi : unii se incred in lucrurile pamantesti care le asigura pacea, dar cand nu ai nimic si pe nimeni ATUNCI este cel mai bun moment sa te intorci la Dumnezeu iar El nu va intarzia sa raspunda. Incearca doar !

  • Solarris zice:

   Dana – Multe dintre momentele de rascruce din viata noastra sunt, de fapt, semnale ca a venit timpul pentru o schimbare interioara majora. E vorba de a face alegeri mult mai constiente, de a invata sa ne iubim pe noi insine, de a ne ierta pe noi si pe cei din jurul nostru, de a iesi din zona de confort in care vietuim. Stiu ca nu sunt clipe usoare, dar sunt extrem de pretioase pentru evolutia ta viitoare daca vei privi dincolo de piedici si oprelisti si vei gasi sensul lectiilor care se ascunde in aceste experiente pe care le traversezi.
   Iti propun spre vizionare – pentru atunci cand vei simti ca a venit momentul – 2 filme care sper sa iti fie de folos: Poti sa-ti vindeci viata si Legea atractiei.
   Si in tot acest timp, nu iti pierde Credinta ca tot ce ti se intampla are un scop si exista un bine mai mare decat poti crede in ceea ce experimentezi.

   Mirona – a-l invinui pe Dumnezeu de „relele” din viata noastra nu este o solutie. Nu EL este responsabil de consecintele faptelor noastre. Noi, oamenii, cautam mereu vinovati in exterior, dar prea putini avem curajul si taria sa privim in interiorul nostru si sa constientientizam ca ceea ce experimentam este rodul a ceea ce am gandit, faptuit, actionat de-a lungul intregii noastre vieti. Noi suntem cei care ne pedepsim singuri prin toate comportamentele nocive, distructive vis-a-vis de noi insine, de semenii nostri si, mai ales, in raport cu Divinitatea.

  • daniela zice:

   Sincer, ma regasesc in comentariul lasat de tine; daca ai realiza cita suferinta este in jur… multi nici macar nu-si pot deschide sufletul sa spuna ce ii framinta; e atita suferinta in jur si nu stim cum sa o invingem; ajungi prea devreme la o virsta cind simti ca te coplesesc problemele care nu mai inceteaza sa vina; nu esti singura suntem extrem de multi si poate ca nu facem nimic ca sa urnim ceva sau nu avem atita putere.
   In loc sa ne bucuram de viata suntem coplesiti de problemele ei, iar mai trece o zi din ea plina de griji si de nevoi…

   • Solarris zice:

    Daniela, se spune ca atunci cand dorim sa gasim o solutie, o vom gasi; pentru restul, exista doar scuze. E comod sa ne ascundem in spatele rolului de victima in loc a ne asuma cu responsabilitate efectele propriilor noastre fapte. Ceea ce experimentam in aceasta viata nu este decat rodul a ceea ce am sadit. Nu e de vina nici viata, nici Dumnezeu nici vreo alta forta oculta care sa fie responsabila de problemele pe care le experimentam. Cand ne vom schimba modul de a percepe exterioriul, cand ne vom schimba vibratia gandurilor, cand vom actiona etic si responsabil, cand vom spori in credinta, cu siguranta totul se va schimba in vietile noastre!

  • Dana
   Daca nu mai poti folosi gandul atunci foloseste cuvantul! este cel mai usor de facut! scrie ce vrei sa ai, si sa obti, sau rosteste prin cuvinte. Ori de cate ori simti nevoia.

 4. iacob lucian zice:

  Am descoperit numai acum puterea cuvantului. Tot ce am citit sunt perfect de acord. Sunt lucruri in viata noastra foarte mici care nu le dam importanta,dar cu un pic de efort pot schimba destine. In sensul bun. Stima si respect pentru oamenii care cred si in cuvinte. Tot binele din lume va doresc.

  • Solarris zice:

   Cuvintele sunt prelungirea gandurilor noastre. Reprezinta o energie imensa de care – daca devenim tot mai constienti – o putem face sa lucreze in totalitate spre binele noastru si al celor din jur… E nevoie de un singur pas: sa devenim constienti!

 5. IONA zice:

  Fii ceea ce esti,fii tu insati fara prejudecati,iubeste pe aproapele tau ca pe tine insati,fii milostiv,bun ,indeluuuuung rabdator,smerit ,dar mai presus de orice in lume IUBESTE pe Dzeul. tau cu tot cugetul tau cu toata inima ta cinsteste pe parintii tai si vei fi cel mai fericit in lumea asta si apoi in cealalta lume promisa de Dzeu.. AMEN

 6. danalexandru zice:

  Incercati sa asimilati ” The secret ” ……..

 7. vivi zice:

  Corect,e greu … dar nu imposibil sa gindim pozitiv.

  Birfa a devenit un mod de viata pt cei mai multi oameni si e greu sa scapi de ea sau sa-i determini pe cei din jur sa se lase de comentarii, mai ales cind noi insine ne „vaitam” de cei dragi tuturor celor din anturaj, pt ca nu suntem multumiti de relatia cu ei si nu suntem capabili sa rezolvam situatiile ivite intre noi.
  Citind articolul mi-am dat seama ca fac rau ficei mele cind „comentez” ceea ce nu-mi convine in comportamentul ei, chiar daca cu mama mea,etc…ma doare f tare ca nu e asa cum „cred eu ca e normal” sa fie o fata la virsta ei, dar posibil de fapt sa ma doara ca nu face totul asa cum gindesc si imi doresc eu, ea are dreptul la viata ei si e drept ca nu o poate trai pe cea gindita de mine, e o fata minunata in fond, putin cam rasfatata…zic eu !!!!!! dar cine a invatat-o asa !!!!!!!! tot eu….

  deci voi incerca sa-mi schimb atitudinea fata de ea, sa invat sa rezolv problemele direct cu ea, fara comentarii pe unde sunt „ascultata”,sa-i dau „dreptul” la propria viata…

  Multumesc,ma bucur ca am reusit sa-mi dau seama de un lucru atit de important pt viata mea, comentariile astea le consideram nevinovate si indreptatite… imi linisteau mintea,mai ales ca de multe ori primeam aprobarea celor din jur.
  Multumesc,Solariss.

  • Solarris zice:

   Dialogul direct, dar incarcat de iubire si nu de reprosuri, ajuta mult mai mult decit am putea crede.
   Cand alegem sa ne schimbam noi, in primul rind, lumea din jur va rezona la schimbarile noastre pozitive.
   N-avem dreptul a-i schimba cu forta pe altii, dar avem puterea si responsabilitatea de a ne schimba pe noi!

   • vivi zice:

    Multumesc de atentie.
    Am „calcat” cu stingul , astazi, dar nu disper … e si maine o zi, nu… important este ca eu am inceput sa nu mai „comentez”,asta tine doar de mine,cu vremea si cu ajutorul „Cerului” sunt convinsa ca vom ajunge la intelegere si buna vietuire.

 8. ccm zice:

  As vrea sa stiu cum pot sa gandesc de bine atunci cand mama mi-a murit acum patru ani, apoi cumnata si fiiul ei de 7 ani in accident de masina, distrusi fizic, la fel si fratele meu, dupa numai 10 luni…
  Doi din cei trei copii ai mei sunt plecati din tara, fiul meu dupa luuungi eforturi a reusit sa-si gaseasca de lucru, iar fiica mea care are o fetita de 1 an si este casatorita de 6 ani e in pragul divortului. A fost agresata fizic de sotul ei si este terorizata acum de el.
  Noi cei ramasi aici in tara avem numai probleme.
  Fiica mijlocie este foarte nervoasa si are un job care nu o satisface financiar si nu reuseste sa se inteleaga cu nici un baiat, sotul meu nu are servici de 6 luni (la varsta de 58 de ani), iar eu…ce sa mai zic,niciodata de cate ori se face o marire de salariu sau se da vreo prima sau nu primesc sau primesc cel mai putin.
  Nu ma intelegeti gresit,nu sunt materialista dar…cu un singur salariu in casa in asa o perioada cum sa te descurci? Ce ziceti ca ar trebui sa fac?
  Va rog din suflet sa-mi raspundeti!

  • Solarris zice:

   In viata fiecarui om apar, la un moment dat, tot felul de incercari prin care suntem supusi la multe incercari de natura spirituala sau afectiva.
   Rolul lor nu este nici de a ne ingenunchea, nici de a ne dobori, ci doar de a ne face sa constientizam anumite aspecte legate de noi sau fata de cei din jurul nostru. Nu vom putea schimba niciodata viata celor alaturi de care traim, asa cum nu putem schimba nici trecutul.

   Putem, insa, sa gasim doar in noi insine forta necesara sa depasim acele obstacole care ne apar in cale, putem sa ne schimbam modul de a privi lucrurile, ne putem gandi la alte alternative sau solutii de a iesi din situatiile in care ne aflam.
   …si nimeni nu poate face asta in locul nostru, oricat de multe sfaturi si „retete” ne-ar da, pentru ca puterea sufleteasca e un dar individual, care nu vine din exterior.

   Redescopera-ti puterea si forta interioara pe care sunt sigura ca o ai si fii convinsa si nu iti pierde Credinta.
   Toate se intimpla cu un scop in viata… poate ca si tu ai ceva de invatat la nivel spiritual din tot ce ti se intampla. Trebuie doar sa descoperi lectia

  • Marian zice:

   @ ccm,

   Parerea mea este ca acum nu e momentul sa te gandesti ca trebuie sa faci ceva special ,ci sa te linistesti un pic !
   Sa-ti tragi sufletul ,sa-ti oferi o clipa de ragaz …Stiu ,o sa spui ca nu poti ! Si totusi ,daca deja faci tot ce poti, ce ai mai putea sa faci in plus ca sa schimbi situatia ?! Poate doar sa te linistesti un pic,nu ?!…
   Poate ti-ai ratacit cararile si sufletul tau are nevoie de liniste ca sa-ti poata oferi raspunsurile…Si ,nu e nevoie sa gandesti de bine daca ti-e imposibl sa gandesti de bine !Pentru tine ,acum, chestia asta cu ganditul de bine nu poate fi decat o poveste din carti ! Viata e uneori foarte dura si uneori suntem depasiti total…

   Un calugar batran si intelept mi-a spus candva ca in situatii limita e mai bine sa luam lucrurile asa cum sunt,sa ne recunoastem neputinta ! Cand ne recunoastem neputinta ,spunea el, divinitatea se obliga sa ne ajute,Dumnezeu se obliga sa preia El povara noastra.Zicea el ca asta e o lege de taina pe care putini o cunosc…Incearca,si mai ales incerca sa intelegi ca Dumnezeu nu e o simpla scorneala !

   In noaptea asta sa-ti aduci aminte ca nu sunteti singuri chiar daca nu suntem impreuna…si sa adormi impacata.

   Marian

   • Mariana zice:

    Astazi, 08.04.2012, nu stiu daca veti mai reveni la acest comentariu postat de dumneavoastra si nici nu stiu unde as putea sa va gasesc; dar mi-as dori mult sa stiti ca eu abia acum l-am descoperit (de fapt nu eu, ci minunatul meu partener de viata) si nu pot exprima in cuvinte ce-a insemnat pentru mine.
    Am revenit si l-am recitit de nenumarate ori si cu siguranta o voi mai face.
    Dumnezeu sa va binecuvinteze fiecare clipa a vietii dumneavoastra,

    Cu nesfarsite multumiri si inexprimabila bucurie,
    Mariana

  • Mirona zice:

   Pentru „ccm” : Mai esti pe aici ? Am o solutie pentru tine, dar cum am vazut abia acuma mesajul tau, ma tem ca nu te mai pot gasi … Astept deci vesti si apoi mai vorbim cu ajutorul Domnului.

 9. CECA zice:

  Multumesc Solarris pentru indrumari si timpul acordat.
  Sa sti ca ai dreptate legat de cartile lui Aivanhov, am citit cateva si am simtit ca rezonez cu ele. Le voi reciti si am sa caut mai multe.
  Iar citatul lui N D Walsch este minunat.
  Multumesc!!!

 10. CECA zice:

  Legat de urmatoarea fraza;
  Nu se răspunde la ură şi la răutate cu răutate, ci cu ganduri de iubire si lumina, chiar daca ne vine greu s-o facem.”
  am niste nelamuriri, in ceea ce priveste reprimarea gandurilor, reactiile negative si ce anume ma sfatuiesti sa mentalizez in acele momente?
  Te-as ruga sa ma ajuti daca e posibil cu anumite sfaturi practice.
  Multumesc, multa sanatate si numai ganduri de bine!

  • Solarris zice:

   Ideea nu este de a reprima gandurile negative, ci de a le transforma in altceva, de natura pozitiva.
   cu cat alimentam mai mult gandirea negativa, cu atat acest lucru va deveni obisnuinta si e mai dificil de corectat acest aspect.

   Incearca sa identifici sursa (cauza) acelor ginduri sau reactii negative: sunt chiar ale tale sau le „primesti” prin fenomenul de rezonanta cu ceea ce se intampla in jurul tau?
   Empatia e un lucru minunat, atat timp cat nu incepi sa te identifici cu starile celor din jurul tau si cat timp nu devin starile tale (mai ales daca e vorba de stari negative).

   Este important sa constientizezi momentul cand gandurile de frecventa joasa isi fac aparitia si, cum spuneam mai sus, sa incerci sa le redirectionezi spre ceea ce este bun, pur, luminos si incarcat de energie pozitiva.
   O lectura interesanta si care s-ar putea sa iti fie de folos sint cartile lui Aivanhov. Vezi in ce masura rezonezi cu scrierile lui…

   Cand te surprinzi avand ginduri negative… gandeşte-te din nou„- Neale Donald Walsch

  • liliana zice:

   Sa fii foarte calma, sa incerci sa fii mereu zambitoare oricat de grele ar fi vorbele spuse tie nu le da voie sa-ti ajunga in suflet. Crede-ma ca e adevarat, le-am experimentat! Si incercam mereu sa fredonez o melodie in mintea mea; incearca si ai sa reusesti! Multa sanatate si optimism.

 11. ana zice:

  Astfel de notiuni si exercitii practice ar trebui sa aplicam copiilor nostri dar mai intai parintilor!
  Ce facem cu atata indolenta? Ce se alege de omenire? de fapt …se vor alege singuri!!!
  Nu poti face binele cu forta!

  • Solarris zice:

   Poate ca mai intii ar trebui sa alegem constient sa ne schimbam pe noi insine in bine.
   Este adevarat, binele cu forta nu se poate face, caci fiecare este (sau ar trebui sa fie) responsabil pentru fiecare gand emis, cuvant rostit, fapta.
   …si cum spuneam intr-un alt comentariu, noi nu putem fi decat (o) sursa de inspiratie pentru cei din jur… restul e doar alegere…

 12. cornelia zice:

  AUTODISCIPLINREA INTERIOARA SI MONITORIZAREA , ESTE CALEA SPRE EVOLUTIE SPIRITUALA , PASUL CATRE INTELEPCIUNE.
  SUNTEM DIFERITI, FIECARE ARE FELUL SAU UNIC DE A INTERACTIONA.
  NE TREBUIE MULTA TOLERANTA . SA FIM MAI ATENTI LA AVERTISMENTE, SA CREDEM MAI MULT IN DUMNEYEU , CARE IN MOD CERT NE CUNOASTE PE FIECARE, CHIAR SI FIRELE DE PAR DIN CAP PE CARE LE AVEM.
  SUNT CONVINSA CA VOM DA SOCOTEALA PT ORICE FAPTA , GAND , CUVANT SI MAI CRED IN EFECTUL BUMERANGULUI ,DAR A FI BUN , PRECUM TATAL NOSTRU ESTE INSEAMNA A AVEA DISCERNAMANT SI A LUCRA MULT CU UNIVERSUL TAU INTERIOR pACE SI LUMINA .

 13. vivi zice:

  e f corect ce spui,dar inca nu mi-am revenit din soc si despre morti trebuie sa vorbim doar de bine….viata mea a fost complicata…. ultimul barbat din viata mea a fost complicat… m-am pierdut pe drum si am uitat de mine,acum ma straduiesc sa ma regasesc,macar inaintea plecarii definitive sa incerc sa ma indrept spre Cel ce e Lumina Lumii…

  • Solarris zice:

   Acorda-ti timpul de care crezi tu ca ai nevoie pentru a vindeca ce e de vindecat, pentru a te regasi si a te reconstrui pe alte temelii.
   Nu e niciodata prea tarziu sa pornesti pe calea pe care sufletul tau te indeamna.
   … iar cu trecutul doar impaca-te, dar nu il lasa sa te impiedice sa iti traiesti prezentul.

 14. vivi zice:

  am mai citit carti despre gindirea pozitiva si am incercat sa-mi schimb modul de gindire,de multe ori observ ca am rezultate mai bune in viata zilnica si mai ales ma simt mai bine eu cu mine insami.

  Legat de sinceritate,mereu intimpin probleme cind in jurul meu intilnesc oameni de „joasa vibratie” cu care vrei, nu vrei ,vi in contact si nu poti sa le spui „franc in fata” ce gindesti despre ei, fara sa isti o „furtuna verbala”, lucru pe care prefer sa-l evit adesea, pe unii dintre ei poate ii vezi o singura data in viata,in general evit confruntarea cu o vorba buna,capul plecat sabia nu-l taie,dar imi ramine in minte faptul ca omul in cauza nu poate fi ajutat sa-si schimbe atitudinea sau caracterul, daca fiecare evita sa-i spuna cum e vazut din afara lui.
  uneori ma intreb daca cineva din jurul meu e absolut sincer cu mine? Cert este, ca eu am simtit puterea cuvintului in viata mea prin puterea rugaciunilor facute de un grup de oameni pt sanatatea mea si de atunci ma rog pt ceilalti de cite ori am ocazia.

  Inaintea unei operatii f grele,o femeie necunoscuta mi-a zimbit si m-a incredintat ca se va ruga pt mine sa reusesc si in noaptea aceea numai gindul ca cineva strain se roaga pt mine m-a facut sa lupt cu raul din mine si sa-mi unesc rugaciunea cu a ei si probabil si a celor din familia mea.

  E un proces greu sa-ti controlezi cuvintele si gindurile,dar nu imposibil,eu mai am mult de lucru…

  • Solarris zice:

   Vivi,
   De-a lungul anilor am inteles ca nu numai ca e greu sa schimbi pe cineva (si nici nu e indicat sa avem astfel de „ambitii”) – dar, in acelasi timp, sunt oameni care, de fapt, nici nu doresc sa fie ajutati, indiferent de cat ajutor ar primi din exterior. Astfel de oameni trebui sa inteleaga – prin efort propriu – ca singurii in masura sa faca transformarile si sa se ajute sunt doar ei insisi. Evident, ajutor din exterior trebuie sa existe, dar nimeni nu poate face munca interioara de transformare al celuilalt.

   Exemplul oferit de tine, legat de rugaciunea persoanei necunoscute, este un exemplu despre cat de mult conteaza sa stim a ne ruga pt altii. Uneori nici nu constientizam cat de mult ii putem ajuta pe cei din jurul nostru, in mod subtil, prin puterea rugaciunii. Suntem interconectati unii cu ceilalti, chiar daca – uneori – nici nu stim persoana care s-a rugat pt noi. Si poate nici nu conteaza…

   Controlul gandurilor si cuvintelor nu este un proces care sa se intimple peste noapte… dar orice calatorie incepe cu un pas, nu-i asa?

   • vivi zice:

    multumesc pt lamuririle suplimentare,e adevarat ce ai scris, am aflat pe propria piele ca o alta persoana nu poate fi schimbata fara a fi de acord si fara a dori sa faca acele schimbari.

    Totusi,ce putem face sa-i ajutam pe cei apropiati sa inteleaga necesitatea schimbarii atitudinii fata de anumite situatii din viata lor, cum sa procedam cu ei cind se inchid in turnul lor si nu vor sa mai auda de nimic, continuand sa-si faca rau lor si celor din jur?
    doar se “vaita” de toate celea cind incerci sa-i readuci la viata, chiar devii tu cel care le ameninti “linistea din turn”.
    Oare merita sa traiesti linga ei asa cum sunt…? incerci sa-i ajuti sa-si inteleaga situatia si le ceri sa se schimbe…? rupi relatia cu ei(daca e posibil) sau te departezi sufleteste pt a nu suferi la rindul tau…?

    majoritatea oamenilor nu sunt disponibili pt schimbare,totusi speram ca cei pe care ii iubim sa fie…

   • Solarris zice:

    Primul lucru pe care trebui sa il facem noi este de a intelege ca fiecare om are calea lui proprie de evolutie, ca exista un timp anume cand se intimpla acest lucru si – cel mai important – este sa respectam liberul arbitru al celuilalt.

    A forta pe cineva sa porneasca pe o cale spirituala sau alta, nu numai ca inseamna a limita libera alegere al celuilalt (in fond, e vorba de simpla lui alegere de a trai in intuneric, in loc de a alege Lumina), dar – pe de alta parte – putem comite erori spirituale, caci nu stim niciodata nici ce lectii are persoana de linga noi de invatat, nici prin ce mijloace trebuie sa le invete, nici cand e timpul potrivit sa si le insuseasca.

    Se spune ca noi oameni ne invatam lectiile fie prin suferinta, fie prin iubire. De cele mai multe ori, alegem inconstient suferinta, pentru a ne ajuta sa ne “trezim”, sa constientizam si apoi sa vindecam. Unii reusesc sa o faca, altii sucomba in continuare in acelasi stil de viata si mecanisme de gandire.

    In astfel de situatii e bine sa ne „inarmam” cu multa rabdare, toleranta si iubire pentru cel/cei ce se zbat in neputinta. Evident, ii putem ajuta, le putem acorda suportul nostru emotional, dar nu ii putem forta sa faca pasul spre trezire. Ii putem ajuta si prin rugaciuni, in sensul de a li se trimite Lumina, atat cit le e necesar, pentru a-si gasi calea.

    Daca merita sa traim langa ei asa cum sunt? Stii ca nimic nu e intimplator in viata asta si intreaba-te oare de ce ti-a fost scoasa in cale o astfel de persoana. Adeseori, aparitia unor oameni in viata noastra are legatura cu lectiile pe care noi insine le avem de invatat la nivel spiritual: poate lectia tolerantei, a iubirii neconditionate, a daruirii, a sacrificiului etc. Te incurajez sa iti asculti vocea sufletului si, cu siguranta, vei primi raspunsul de care ai nevoie…

    inca un amanunt, in incheiere: e alegerea ta daca rupi relatia cu acea persoana, desigur. Dar intreaba-te daca tu chiar ti-ai insusit lectiile pe care le-ai avut de invatat cu acea persoana. caci daca nu le-ai invatat si rupi relatia cu acea persoana, cu siguranta lectia se va repeta, iar si iar, prin intermediul altor persoane, pana cand ti-o vei insusi.

 15. vreauultimulloc zice:

  Nu ceea ce bagam pe gura ne spurca, ci ceea ce scoatem.
  Ar fi varianta concisa din Biblie, un citat preferat al meu de altfel, dar pe care il uit adesea.

  Foarte bine ai cuprinse toate aspectele aici.

 16. munteanul22 zice:

  Interesanta prima imagine!

 17. cristinn68 zice:

  De un an de zile incerc sa evoluez spiritual citind carti de referinta, meditand si controlandu-mi comportamentul clipa de clipa.
  Mai greu este cu gandurile, dar primele rezultate au inceput sa apara.

  In legatura cu articolul, as vrea sa va intreb ce te faci intr-un colectiv unde barfa este cel mai propice mijloc de comunicare?

  • crorazvan zice:

   incerci sa nu fii ca ei.
   Partea principala ar fi sa nu fii in locuri incarcate negativ, insa daca totusi se intampla sa te gasesti in asemenea zone, alaturi de oameni negativi, barfitori, etc, poti sa o consideri ca un antrenament practic spiritual.
   Cu cat esti mai putin negativ, si cu cat rezisti sa te abtii de la a gandi nociv cu atat mai mult esti castigat.
   Totul in jurul nostru este cauzat de noi, asa ca si acel mediu negativ este cauzat de tine, deoarece poti sa alegi sa fii in alta parte.

  • Solarris zice:

   Controlul comportamentului este parte integranta din ceea ce se numeste disciplina interioara. Este un lucru care se realizeaza in timp, uneori mai greu, alteori mai usor, depinde de cat de „incapatinati” suntem in neschimbare…
   La fel e si cu gandurile: nu ne-a invatat nimeni cum se face asta, si uite asa, ne trezim la o oarecare varsta, ca incepem „curatenia generala”- poate mai haotic, poate mai ordonat – prin tot ce am adunat de-a lungul anilor, ca si stil de gandire sau ca tipar emotional.

   In legatura cu intrebarea ta legata de barfa de la locul de munca, aceasta s-ar inscrie, probabil, in categoria lipsei de etica profesionala. Barfa este alimentata in mod constant de cei care – doar prin simpla lor prezenta – le da ascultare (in termeni mai populari, „a da apa la moara”). Persoanele care raspandesc zvonurile sau barfesc pe altii sunt, in mare parte, angajati nesiguri pe ei, care doresc sa-si construiasca succesul pe baza aspectelor negative a altor angajati.

   Ce poti face in acest caz:
   – primul pas, e insasi atitudinea ta fata de cei care „comunica” in acest fel: nu incuraja acest comportament! Precum spuneam, chiar faptul ca asculti acea persoana care barfeste, este un semn – tacit – de incurajare.
   – exprima-ti parerile cu tact si impartialitate, daca totusi esti pusa in astfel de situatii (prin ceea ce comunici, sa nu lasi loc la interpretari)
   – nu fi ostila cu cei care te angreneaza in aceste „comentarii” si da dovada de profesionalism in tot ceea ce faci la locul de munca
   – nu amesteca problemele personale cu cele legate de job. Viata ta personala e doar a ta, iar locul de munca are cu totul alt scop
   – daca tu esti subiectul barfei, este bine sa lamuresti cat mai clar, echidistant si intre „4 ochi”, problema cu persoana respectiva

   Sunt mult mai multe alternative, dar – cu siguranta – modul cum reactionezi tu in astfel de cazuri conteaza cel mai mult.

  • Dan M. zice:

   off topic:
   cristinn, daca imi permiti un sfat: incearca sa combini cartile de spiritualitate cu cele de dezvoltare personala.
   pina sa ajungrm sa practicam diverse modalitati spirituale, e tare important sa ne cunoastem, sa stim sa relationam cu noi si cu ceilalti.
   restul vin dupa……

 18. Stefan zice:

  Gandurile manifesta actiuni. Privind la ceea ce gandim, observam meschinaria, invidia, lacomia, frica si toate celelalate atitudini ce ne provoaca durere si disconfort. Astfel putem realiza ca singurul lucru asupra caruia avem control absolut este atitudinea noastra, bazata pe forma si intensitatea gandurilor emise. Cuvintele creeaza reactii in lant, dar cu o gandire in ordine, cuvintele vor izvori direct din inima creand valuri de iubire.

  • Solarris zice:

   Adevarat, Stefan, disciplina interioara este un sprijin de nadejde, pe calea ce o are fiecare dintre noi de urmat.
   Ce este in interior, este si in exterior…

  • mirona zice:

   „Controlul absolut” sau „gandirea pozitiva” despre care se pomeneste aici nu ajuta decat la depasirea pe moment a unor situatii neplacute, dar Adevaratul Control Absolut AR TREBUI sa-l aiba DUHUL LUI HRISTOS in noi, Singurul care ne poate da pacea launtrica definitiva; nu numai afisarea zambetelor calme rezultate din propriile noastre eforturi sau de un control provenit din exercitii gen yoga! Daca avem Duhul si pacea Lui Hristos ne va fi de ajuns pentru a biruii si a fi biruitori pana la capat! Mai intai de toate trebuie sa cunoastem aceasta pace si apoi sa o experimentam; ceea ce putem noi produce prin eforturi firesti, nu ajuta prea mult, credeti-ma !

   • Solarris zice:

    Duhul nu poate locui, Mirona, intr-o minte haotica si negativa. E bine sa intelegem ca aceasta este o impreuna-lucrare intre noi si fortele ceresti. Cat timp noi nu veghem asupra lumii noastre interioare, cat timp nu ne ocupam de a restabili echilibrul interior si nu ne ocupam de curatenia sufleteasca, Duhul nu poate salajlui in noi. Dumnezeu ne ajuta atat timp cat ne ajutam si noi!

    • mirona zice:

     imi place sa am o gandire pozitiva si este chiar benefica, dar, gandeste-te si la versetul pe care Domnul Isus l-a rostit cu Insusi gura Sa : „veniti la Mine toti cei truditi si impovarati si EU va voi da odihna pentru sufletele voastre ….” Eu sunt incredintata ca numai Domnul Isus prin Duhul Sfant poate face ordine in gandurile noastre ca de altfel in toata fiinta celui ce isi pune toata increderea in EL ! Nu degeaba EL este Creator, Salvator, Mantuitor, Medic, etc , sau intr-un cuvant : Totul Totului Tot sau Absolut !

Comentariile sunt închise.